Betrouwbare en transparante partner

Het ontwikkelen en realiseren van huisvestingsoplossingen is een complex en tijdrovend proces. Een proces waar grote bedragen (waaronder vaak gemeenschapsgeld), meerdere partijen en soms uiteenlopende belangen mee gemoeid zijn. Geen wonder dus dat u hoge eisen stelt aan de partners waarmee u een dergelijk traject ingaat.

Het is vandaag de dag belangrijker dan ooit om met een partner in zee te gaan die over voldoende slagkracht, ervaring en expertise beschikt om ook complexe projecten tot een goed einde te kunnen brengen. Waarbij het tevens zaak is om u ervan te vergewissen dat uw partner financieel gezond en stabiel genoeg is om eventuele risico’s te kunnen dragen.

Zekerheid. Ook als het even tegen zit
Gelukkig laten onze portfolio en  bedrijfsresultaten door de jaren heen zien dat zowel Giesbers Ontwikkelen en Bouwen als GiesbersGroep waar wij deel van uitmaken, u op dat gebied de nodige continuïteit en zekerheid kunnen garanderen. Maar ook op andere gebieden denken wij de partner te zijn die u als moderne opdrachtgever voor ogen staat. Omdat het nakomen van afspraken, een open communicatie met alle betrokkenen en transparant handelen in onze bedrijfsfilosofie, DNA en dagelijkse doen verankerd zijn. En we ons ook medeverantwoordelijk tonen wanneer zaken toch net even wat anders lopen dan u en wij hadden kunnen voorzien. Daarom stellen we ons graag even wat nader aan u voor. En kunt u elders op deze website lezen hoe wij invulling geven aan onze rol als maatschappelijk verantwoorde onderneming.