BIMlab

Bij ontwikkel- en bouwprojecten zijn verschillende ketenpartners betrokken. Om alle kennis en gegevens van al die partners optimaal op elkaar aan te laten sluiten, investeert Giesbers veel in de toepassing van BIM (Bouw Informatie Model). Hiermee brengen wij een grote cultuurverandering in de bouwsector teweeg. Wij hebben namelijk gemerkt dat wij in onze branche voorop lopen met onze aanpak.

BIM is onderdeel geworden van onze cultuur, waarbij samenwerking, vertrouwen, ketenintegratie, integrale aanpak en duurzame relaties de belangrijkste kernwoorden zijn. Inmiddels hebben wij ervaring met tientallen projecten die met behulp van BIM tot stand zijn gekomen.

Voordelen

In ons BIM-model is de benodigde informatie over een project te vinden voor alle engineerende partijen die bij het project betrokken zijn. Vanaf het eerste idee en schetsontwerp tot en met oplevering, nazorg en onderhoud. En dan gaat het niet alleen om de ontwerp- en engineering-gegevens (3D). Ook planning, fasering, logistiek (4D) en kosten en budgetten (5D) kunnen worden geïntegreerd. Er wordt geen informatie overgeheveld van het ene systeem naar het andere of van de ene partij naar de andere. Er vindt dus ook geen informatieverspilling plaats. Doordat er gewerkt wordt met vaste teams van engineerende ketenpartners die goed op elkaar ingespeeld zijn, wordt er zo veel mogelijk voordeel behaald en worden faalkosten, dubbele engineering of tekenwerk voorkomen.
 

Innovatieve manier van werken

We werken met Open BIM waardoor we geen beperkingen opleggen aan de ontwerpende partijen. De bestanden worden via een Sharepoint-omgeving uitgewisseld in IFC-formaat en door de BIM-coördinatoren samengevoegd in Solibri tot één coördinatiemodel. Door in één omgeving samen te werken zijn de laatste ontwerpuitgangspunten altijd voor iedere projectpartner toegankelijk. Mede door deze innovatieve manier van werken zijn een kortere doorlooptijd van ontwerp en realisatie mogelijk. De realisatie van bijvoorbeeld EDC Park15 in Oosterhout laat zien wat dat in de praktijk oplevert: een indrukwekkend gebouw waarin architectonische keuzes, innovatieve producten, bouwtechnische oplossingen en duurzaamheidskwaliteiten met elkaar zijn vervlochten.
 

BIMlab

Onze BIM-specialisten, samenwerkend in het BIMlab, fungeren als kartrekkers en door-ontwikkelaars. Ze werken aan voortdurende verbetering, optimalisering en borging van de processen en procedures rondom BIM. Verbeteringen worden direct ingezet in de lopende projecten en aan de praktijk getoetst. De BIM-specialisten delen hun kennis met de andere projectteamleden, evenals met opdrachtgevers, co-makers en leveranciers/onderaannemers. Ook dit is dus geheel in de Open BIM gedachte.