Duurzaamheidsambitie

Duurzaam ontwikkelen en bouwen vraagt van alle partijen die bij een project betrokken zijn de bereidheid om oude conventies los te laten, andere afwegingen te maken en nieuwe wegen te bewandelen. Giesbers gaat graag voor u op zoek naar nieuwe manieren om uw project zo duurzaam mogelijk te realiseren. Hierbij houden wij rekening met de ideale balans tussen uw wellicht ambitieuze milieudoelstellingen enerzijds en andere eisen die u aan een gebouw of project stelt.

Duurzaam ontwikkelen en bouwen

Ieder project kent andere eisen en voorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan gebruikscomfort en uitstraling of aan de bouw- beheer- en onderhoudskosten en de waardeontwikkeling op termijn. Om u te helpen die balans te vinden, werken wij met diverse instrumenten die bij elkaar genomen u een scherp inzicht geven in hoe duurzaam uw ontwerp is en welke milieu- en andere voordelen deze u opleveren. Hierbij kijken we niet alleen naar duurzame materialen, maar ook naar duurzame architectuur en een klimaatneutraal bouwproces. Duurzaam ontwikkelen en bouwen betreft voor ons het complete plaatje; van idee tot uitvoering.
 

Ervaring in innovatieve duurzaamheid

Tijdens onze zoektocht naar de voor uw situatie meest geëigende, milieuvriendelijke en energiebesparende oplossingen, kunnen we gelukkig terugvallen op heel wat ervaring in soortgelijke projecten. Ervaring met het zo veel mogelijk CO2-neutraal bouwen, dankzij het slim integreren van installatietechnische en bouwkundige oplossingen, en het combineren van traditionele en juist innovatieve bouwmethodes, technieken en materialen. Bovendien is het daarbij goed om te weten dat we ook zelf als organisatie onze verantwoordelijkheid ten opzichte van mens, maatschappij en milieu zeer serieus nemen. Een duurzame wereld begint namelijk bij jezelf.
 

Duurzaam bouwen: inzichtelijk en meetbaar

We hebben ervaring met hergebruik van oude bouwmaterialen. Met warmtekrachtkoppeling en gebruik van restwarmte. En met betonkernactivering. In voorkomende gevallen wijzen wij u graag op milieuvriendelijke alternatieven, zoals de inzet van zonnepanelen en koude- en warmte-opslagvoorzieningen in de bodem waarbij gebruik gemaakt wordt van aardwarmte. En op de toepassing van energiebesparende maatregelen, waarmee op een economisch verantwoorde wijze een zeer energie-efficiënte exploitatie van gebouwen mogelijk is. Wij maken de (duurzame) consequenties, effecten en voordelen daarvan voor u inzichtelijk en meetbaar, zodat u een heldere afweging kunt maken. Daarbij maken we standaard gebruik van instrumenten als de MPG-score, GPR en BREEAM; instrumenten die ontwerpgegevens omzetten in kwaliteit- en duurzaamheidprestaties. Zo geven wij u inzicht in de duurzaamheid van uw project.