Duurzame bedrijfsvoering

Natuurlijk denken we niet alleen mee over de duurzaamheid van uw project, maar proberen we als onderneming ook zelf zo veel mogelijk het milieu te ontzien. Onder meer door onze bedrijfsprocessen en bouwmethodes zo in te richten dat verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan.

Binnen Giesbers is er veel aandacht voor duurzaamheid en het zo veel mogelijk terugdringen van milieubelastende activiteiten.
 

Verandering begint bij jezelf

Dit uit zich bijvoorbeeld in het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het tegengaan van verspilling van grondstoffen. Zoals we ook nooit zullen nalaten u als opdrachtgever te wijzen op alternatieve methoden, technieken en materiaaltoepassingen die vanuit milieuoogpunt de voorkeur verdienen. Maar we kijken ook kritisch naar de materialen die we gebruiken, zoeken naar manieren om deze te kunnen hergebruiken en kiezen als het even kan voor milieuvriendelijke alternatieven. Verandering begint tenslotte bij jezelf en dus binnen je eigen organisatie.