Duurzame oplossingen

Giesbers gaat graag voor u op zoek. Naar de meest ideale balans tussen uw wellicht ambitieuze milieudoelstellingen enerzijds en andere eisen die u aan een gebouw of project stelt.

Op het gebied van gebruikscomfort en uitstraling bijvoorbeeld, of met betrekking tot de bouw-, beheer- en onderhoudskosten en de waardeontwikkeling op termijn. Om u te helpen die balans te vinden, werken wij met diverse instrumenten die bij elkaar genomen u een scherp inzicht geven in hoe duurzaam uw ontwerp is en welke milieu- en andere voordelen deze u opleveren.

Tijdens onze zoektocht naar de voor uw situatie meest geëigende, milieuvriendelijke en energiebesparende oplossingen, kunnen we gelukkig terugvallen op heel wat ervaring in soortgelijke projecten. Ervaring met het zoveel mogelijk CO2-neutraal bouwen, dankzij het slim integreren van installatietechnische en bouwkundige oplossingen, en het combineren van traditionele en juist innovatieve bouwmethodes, technieken en materialen. Bovendien is het daarbij goed om te weten dat we ook zelf als organisatie onze verantwoordelijkheid ten opzichte van mens, maatschappij en milieu zeer serieus nemen.