Gebiedsontwikkeling

Giesbers helpt graag mee om een evenwichtig samengestelde leefomgeving te creëren met een gedifferentieerd aanbod voor werken, wonen en ontspannen. Een leefomgeving waarin maatschappelijke waarden als natuur, veiligheid en gezondheid centraal staan en alle belanghebbenden op hun eigen manier participeren en verantwoording dragen.

Integrale gebiedsontwikkeling

Giesbers richt zich op integrale ruimtelijke ontwikkeling met als primair doel het genereren van vastgoed in de werk-, woon-, winkel- en leisuremarkt, waarbij rekening wordt gehouden met het langetermijnbelang van de gebruikers, bewoners en ondernemers. Zo’n ontwikkeling staat volgens ons nooit op zichzelf: een zorgvuldige ruimtelijke inrichting van de omgeving en adequaat inspelen op de belangen van alle betrokkenen zijn cruciaal. Een gebouw floreert alleen in een passende omgeving, op maat ontwikkeld voor een gebruiker. Een sterke regionale betrokkenheid en actuele marktkennis is daarbij cruciaal.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Voor een duurzame ontwikkeling van een gebied is langdurige betrokkenheid als ontwikkelaar een must. Op de bedrijvenparken IJsseloord2 en Park15 heeft Giesbers deze filosofie tot in detail uitgevoerd. Hier is het ‘landlordprincipe’ ontwikkeld, waarbij de ontwikkelaar zorg draagt voor een langdurige en daarmee duurzame ontwikkeling van de kwaliteit van het totale gebied, samen met alle bedrijven die hier gehuisvest zijn. Op deze manier zijn alle partners samen verantwoordelijk en hebben zij direct invloed op de kwaliteit van het terrein en openbaar gebied. Met elkaar zoeken zij naar de meest optimale oplossingen om onder meer met de grond om te gaan en de omgeving te onderhouden. Daarmee wordt meerwaarde gecreëerd voor alle belanghebbenden. Medewerkers kunnen uitstekend functioneren in een prettig en groen ingericht businesspark en presteren daardoor beter. Dit komt de gebieds- en vastgoedwaarde op lange termijn ten goede en draagt dus bij aan een duurzame gebiedsontwikkeling.

Draagvlak bij gebiedsontwikkeling

Het realiseren en onderhouden van draagvlak bij gebiedsontwikkeling is een belangrijke pijler Hierbij staat de werkelijke vraag van alle belanghebbenden (omwonenden, opdrachtgevers, marktpartijen, gebruikers en maatschappelijke organisaties) centraal voor een gestructureerde procesmatige aanpak van het ruimtelijke beleid.