Ketenintegratie

We denken niet alleen zelf graag vanaf het eerste begin met u als opdrachtgever mee. Maar betrekken het liefst elke schakel in de keten bij het zoeken naar de voor u en uw eindgebruiker meest ideale oplossing en de meest optimale inrichting van het bouwproces. Dat vraagt om een samenwerkingsmodel waarin de expertise van iedereen zo goed mogelijk wordt benut. En iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het gezamenlijk belang.

Een zo nauw mogelijke samenwerking tussen opdrachtgever, ontwikkelaar en bouwer, ontwerper, toeleverancier en installateur. Vanaf het allereerste begin. Het biedt in onze ogen de beste kans op een vlot en efficiënt verloop van het ontwikkel- en bouwtraject, én een ook in kwalitatief opzicht optimaal eindresultaat. Vandaar dat wij graag voor opdrachtgevers en met architecten werken die hiervoor open staan.

Integrale aanpak

Zoals we trouwens ook graag tijdens de realisatie met partijen werken die zich kunnen vinden in wat wij onder een optimale ketenintegratie verstaan: het zodanig op elkaar laten aansluiten van de werkzaamheden, elkaars belangen en verantwoordelijkheden, dat als vanzelf de meest ideale bouwstroom ontstaat. Het is dé manier om verspilling tegen te gaan, faalkosten te voorkomen en de uiteindelijke doorlooptijd flink te verkorten. Maar vooral ook om iets te realiseren dat zijn waarde op termijn bewijst. Op het gebied van functionaliteit, gebruikscomfort en uitstraling, in het beheer en onderhoud, en door een gunstige waardeontwikkeling.