Maatschappelijk betrokken

Onze mensen vinden het steeds belangrijker een bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren. En verwachten ook van Giesbers dat zij in haar werk bijdraagt aan een betere samenleving. Binnen maar ook buiten onze branche zijn wij daarom actief betrokken op maatschappelijk gebied door een reeks van maatschappelijk gerichte initiatieven te ondersteunen.

Stichting Rijk van Nijmegen Uitdaging

Giesbers stond 15 jaar geleden aan de wieg van deze stichting, toen nog de ‘Maatschappelijke Meerwaarde’. Wij ondersteunen Stichting Rijk van Nijmegen Uitdaging door maatschappelijke organisaties te adviseren en te helpen bij het formuleren van een reële aanvraag. De Stichting koppelt kennis, vaardigheden en middelen van bedrijven aan vragen van maatschappelijke organisaties.

Gelderse Natuur en Milieufederatie

Giesbers ontwikkelt duurzaam en is zich bewust dat ze zorgvuldig moet omgaan met ruimtegebruik. Omdat samenwerking met andere stakeholders leidt tot betere en gedragen plannen werken wij ook constructief samen met milieupartijen. Daarom steunen wij als ‘bedrijfsvriend’ de Gelderse Natuur en Milieufederatie.

Stichting Koprol

Tevens is Giesbers sponsor van Stichting Koprol. Deze Nijmeegse stichting organiseert sport- en spelactiviteiten voor mensen met een beperking. Het gaat hier om mensen die graag willen sporten en niet (meer) kunnen deelnemen aan het reguliere sportcircuit.

Okie Dokie Dorp

Elk jaar levert Giesbers een bouwkeet aan Okie Dokie Dorp in Wijchen waar een kindervakantieweek wordt georganiseerd. Oorspronkelijk opgezet voor kinderen van wie de ouders het minder breed hadden. Zo konden ze toch nog op vakantie. Inmiddels is de doelgroep breder en doen er jaarlijks 750 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar mee. Onze bouwkeet wordt tijdens deze week gebruikt als kantoor voor de vrijwilligers en als verkoop- en informatiepunt voor ouders.

Architectuurcentrum Nijmegen en CASA Arnhem

Het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) is het centrum voor ideevorming en uitwisseling over architectuur, stedenbouwkunde en ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen, waar CASA dit is voor Arnhem. Als hoofdsponsor van het ACN en CASA zijn wij actief betrokken om dilemma’s in beide steden te duiden, op de agenda te zetten[SS1]  en oplossingen aan te dragen voor de inrichting van de stad. 

Bouwkamer Nijmegen

Binnen het ACN zijn wij actief in de Bouwkamer Nijmegen. De Bouwkamer heeft tot doel een inspirerend, actief en maatschappelijk betrokken platform te bieden. En contacten en samenwerking tussen personen, ondernemingen en overheden te bevorderen die bij de ontwikkeling en bouw in Nijmegen betrokken zijn. Zij beoogt het samenspel en de ondernemersgeest in de bouwsector in de regio Nijmegen te stimuleren om zo de stad verder te ontwikkelen en te verfraaien met speciale aandacht voor architectuur en stedenbouw en het creëren van ‘trots’ op de stad.