Nieuwbouw

Giesbers Ontwikkelen en Bouwen realiseert duurzame nieuwbouwprojecten voor woonconsumenten, overheden, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en bedrijven. Onze ruime ervaring in samenwerkingsmodellen stelt ons in staat om samen met u als opdrachtgever vroegtijdig over het project mee te denken. Dat begint vaak al met het zorgvuldig analyseren van uw vraag, uitgangspunten en verwachtingen omtrent het toekomstige nieuwbouwproject. Zaken die we graag zo snel mogelijk voor u toetsen op hun haalbaarheid.

Planvorming en procesbeheersing

Onze ruime ervaring in onder meer design, bouw en onderhoudsprocessen heeft uitgewezen dat onze inbreng in veel gevallen niet alleen leidt tot een aantoonbaar kwalitatief beter eindresultaat, maar ook zorgt voor een eenvoudiger beheer en een gunstiger total cost of ownership. Juist in deze allereerste fase, die van de nieuwbouwplan- en gedachtevorming, bewijst ons meedenken voor u daarom vaak zijn nut. Op deze manier creëren we samen een project dat van blijvende waarde is.

Onderscheidend nieuwbouwproject

Als projectontwikkelaar bouwen wij vanuit de betrokkenheid van u als klant, waarin we altijd rekening houden met wijzigende wensen. Al in een vroeg stadium maken we u attent op innovatieve toepassingen en slimme bouwtechnische en kostenbesparende alternatieven. Transparante communicatie met alle betrokkenen is verankerd is onze bedrijfsvoering, zo ook in ons projectmanagement. Zodoende wijzen we u altijd op de praktische en kostentechnische consequenties van bepaalde keuzes en voorkomen we vaak kostbare en tijdrovende planwijzigingen achteraf. Dit resulteert in een nieuwbouwproject dat zich kwalitatief, ook in het beheer en onderhoud, onderscheidt.