Innovatieve wijze van civiel aanbesteden door Groene Treden

Ketensamenwerking en optimalisatievoorstellen leidend
Groene Treden Ontwikkeling CV heeft op innovatieve wijze het bouw- en woonrijp maken van fase 4 op Saksen Weimar in Arnhem aanbesteed. Voor het ontwerp en de uitvoering hiervan is een concept DOISP (Definitief Ontwerp Inrichtings- en Stedenbouwkundig Plan) op de markt gezet. De inschrijvers werden onder meer uitgedaagd om innovatieve optimalisatievoorstellen te doen en mee te denken over de planning. De winnaar van deze aanbesteding, Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V., wordt daarmee verantwoordelijk voor de nadere uitwerking van het ontwerp en de realisatie. Dit is redelijk uniek te noemen voor een private partij als Groene Treden en levert beide veel voordelen op.

Alle betrokken partijen open met elkaar om tafel
Groene Treden, een samenwerkingsverband tussen woningcorporatie Vivare en Giesbers Gebiedsontwikkeling, hecht veel waarde aan ketensamenwerking. Als onderdeel van het aanbestedingsproces, maar ook tijdens het daaropvolgende ontwikkel- en bouwproces zitten alle betrokken partijen open met elkaar om tafel om de ontwikkel-, bouw-, beheer- en exploitatiefase te analyseren en te optimaliseren (sneller, beter, goedkoper en zeker ook leuker). Vooral door een betere logistiek en open, tijdige communicatie verbetert de uitvoerbaarheid van de projecten en verminderen faalkosten en opleverpunten. Door deze samenwerking treden de verschillende partners in de keten in feite op als één organisatie met één gezamenlijk doel, namelijk ervoor te zorgen dat wanneer de woningen opgeleverd worden óók de openbare ruimte klaar is. Vanuit die gedachte is ook deze innovatieve manier van civiel aanbesteden ontstaan. De bouwrijp- en woonrijpwerkzaamheden worden geïntegreerd met de bouwwerkzaamheden in fase 4 op Saksen Weimar om zo het plan en het proces verder te optimaliseren. De bestaande bouwketen is nu dus uitgebreid met Dusseldorp als civieltechnisch aannemer.

Optimalisatievoorstellen
De door Dusseldorp voorgedragen verbetervoorstellen voegen extra kwaliteit toe aan het bestaande ontwerp om de kosten voor het onderhoud in de exploitatiefase te verlagen. Daarbij is de hoogwaardige kwalitatieve uitstraling behouden gebleven en rekening gehouden met de eisen van de gemeente Arnhem. Daarnaast zijn optimalisatievoorstellen gedaan die de planning en logistiek van het uitvoeringsproces verbeteren.

Wederzijdse voordelen
Het werk wordt aangenomen voor een vaste prijs. De verantwoordelijkheid komt bij Dusseldorp te liggen die kan werken volgens haar eigen methodes. Hierdoor komt zij niet voor verrassingen te staan. Door de combinatie van civiel en bouwkundig werk is er bovendien optimale afstemming en wordt de kwaliteit geborgd.

Deze manier van samenwerken heeft Groene Treden nieuwe inzichten gebracht, die meegenomen worden bij de verdere ontwikkeling van Saksen Weimar. Het voornemen is dan ook deze innovatieve vorm van aanbesteden vaker toe te passen.

https://oud.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/nieuwsafbeeldingen/img_8865.jpg?itok=gc4rl5bG