Saksen Weimar BIMt

Giesbers werkt de woningen op Saksen Weimar - waarvan er geen één hetzelfde is - samen met de project- en bouwpartners volledig uit in een integraal OpenBIM-proces. Het engineeringsproces is zo ingericht dat elke partner zijn model in zijn eigen tekenpakket kan aanleveren, op basis van een vooraf onderling afgestemd vormmodel. Zo modelleert onze kozijnleverancier zijn kozijnenmodel, de vloerleverancier zijn vloeren en de installateur zijn installaties. Wij zorgen voor de onderlinge coördinatie en voegen de modellen samen tot één model.

Na de samenvoeging van de modellen is goed te zien hoe de onderlinge relatie is van de verschillende disciplines. De woning wordt als het ware virtueel gebouwd. In Solibri Model Checker controleren we op een zeer efficiënte wijze alle deelmodellen op mogelijke onderlinge knelpunten en clashes, waarna deze door middel van grafische rapportages aan onze partners worden teruggekoppeld. Met de informatie uit deze modellen worden uiteindelijk de werktekeningen voor de uitvoering samengesteld. Hierin zijn alle individuele wensen van de kopers verwerkt.

De kracht van dit proces is dat er vergaande fijnafstemming plaatsvindt tussen de verschillende disciplines en dat de onderlinge samenhang heel goed zichtbaar is. En: al het tekenwerk wordt maar één keer gedaan. Werken volgens de LEAN-principes, dus.

Na de bouwvak wordt er gestart met de realisatie van fase 3 van Saksen Weimar.

https://oud.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/nieuwsafbeeldingen/bim.png?itok=1UddaHmW