Onze certificaten, keurmerken en partnerships

Om ons steentje bij te dragen aan het behoud van de kwaliteit van onze omgeving toetsen wij ons denken en handelen voortdurend aan wat hiervan de gevolgen zijn voor mens, maatschappij en milieu.

Met onze diensten, producten en projecten dragen wij op een positieve manier bij aan een duurzaam leefklimaat. Onder meer door energiezuinige woon-, werk- en leeromgevingen te creëren én door bijvoorbeeld duurzame ontwikkelingen binnen onze branche te stimuleren. Met de volgende certificaten, keurmerken en lidmaatschappen denken wij onze bedrijfsprestaties op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen waarborgen:

 

Duurzaam Gebouwd

Het toekomstbestendig maken van de gebouwde omgeving is waar wij ons dagelijks voor inzetten. Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid drijven ons. Wij geloven niet meer in de traditionele bouwkolom maar in ketensamenwerking. Daarom zijn wij partner van Duurzaam Gebouwd.

 

Madaster

Giesbers is in oktober 2018 een partnership aangegaan met Madaster. Als maatschappelijk betrokken ontwikkel- en bouwpartner willen wij hiermee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Madaster: een onafhankelijk publiek platform dat materialenpaspoorten genereert met als doel wereldwijd afval te elimineren. Het brengtmaterialen en producten in gebouwen in kaart aan de hand van een zogeheten materialenpaspoort en geeft daarnaast inzicht in de mate van circulariteit.

Het toekomstbestendig maken van de gebouwde omgeving is waar wij ons dagelijks voor inzetten. Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid drijven ons.

 

 

FSC en PEFC

Gelukkig beseffen we steeds meer wat de gevolgen van ontbossing zijn en wereldwijd nemen organisaties hun verantwoordelijkheid. Om dit kracht bij te zetten heeft Giesbers zowel een een FSC® als een PEFC Chain of Custody certificaat. Giesbers garandeert hiermee dat producten die gecertificeerd worden aangeleverd ook als zodanig worden geleverd aan de uiteindelijke klant. Lees meer op fsc.nl en pefcnederland.nl

 

FSC & PEFC Giesbers Wijchen

 

ISO 9001 en ISO 45001

Goede arbeidsomstandigheden betalen zich dubbel en dwars terug. Giesbers heeft veiligheid, risicomanagement, vakbekwaamheid en kennisoverdracht hoog in het vaandel staan. Wij verbeteren daarmee niet alleen het beheer van de maatschappelijke, economische en milieueffecten van onze bedrijfsvoering, maar laten ook zien dat wij aandacht hebben voor de arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. Lees meer over ISO 9001 en ISO 45001.

 

ISO 14001

ISO 14001 beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem: het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoelstellingen en -programma’s en het implementeren van een milieubeheersysteem, gericht op de continue verbetering van milieuprestatie. Giesbers heeft voor haar milieumanagementsysteem de volgende kernpunten bepaald:
1. het voorkomen van directe milieuschade, zoals bodemverontreiniging, grondwaterverontreiniging en omgevingsoverlast
2. het minimaliseren van de indirecte milieugevolgen, zoals energieverbruik, reductie van de CO2-uitstoot en de hoeveelheid afval
3. leveren van milieuvriendelijke en duurzame producten, zoals het toepassen van FSC/PEFC-gecertificeerd hout en het toepassen van GPR- en BREEAM-scores
Lees meer over ISO 14001.

 

ISO14001 Giesbers Wijchen

 

Verder hebben wij ons aangesloten bij:

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers is een gedragscode voor bouwplaatsen met imagoverbetering en professionalisering van het omgevingsmanagement als doel. Giesbers laat hiermee zien dat we hart hebben voor de omgeving waarin we bouwen. De gedragscode is gebaseerd op vijf pijlers: sociaal, milieu, verzorgd, veilig en bewust.

 

Bewuste bouwers certificatie voor Giesberswijchen

 

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is de ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Zij verenigt en verbindt 4300 kleine en grote bedrijven, waaronder Giesbers, behartigt de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maakt zich hard voor vernieuwing in de bouw en infra. Bouwend Nederland wil de bouwsector positioneren als een sector die bijdraagt aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. De bouw heeft alles in huis om tegen aanvaardbare kosten op duurzame en energiezuinige wijze te bouwen, Nederland beter te helpen beschermen tegen het water en het mobiliteitsprobleem te verminderen. Bouwend Nederland wil er voor zorgen dat de sector de ruimte krijgt, zowel beleidsmatig, financieel als in praktische zin, om deze rol te vervullen.

 

Bouwend Nederland Giesberswijchen

 

Bouwnu

Stichting Klantgericht Bouwen heeft een duidelijk doel voor ogen met Bouwnu.nl: een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening in de (ver)bouw en meer tevreden klanten realiseren. Een betere klanttevredenheid begint bij het openstaan voor ideeën, wensen en suggesties van consumenten. Zonder tussenkomst van de bouwer geeft de site een objectief oordeel van consumenten over de dienstverlening van bouwers. Giesbers kan met deze informatie haar dienstverlening nog beter afstemmen op de woonconsument. Lees meer op bouwnu.nl.

 

Bouwprestaties certificatie voor Giesberswijchen

 

Klantgericht Bouwen

De bouw van een droomhuis is een flinke opgave die de meeste mensen maar één of enkele keren in hun leven meemaken. Stichting Klantgericht Bouwen gelooft in openheid en transparantie om zo consumenten te helpen een goede bouwer voor hun bouwproject te vinden. En daar sluit Giesbers zich graag bij aan. Klantgericht Bouwen is een organisatie zonder winstoogmerk en voert haar klanttevredenheidsonderzoeken onafhankelijk uit. De resultaten worden gepubliceerd op www.bouwnu.nl. De waardevolle informatie die hieruit naar voren komt helpt Giesbers om haar interne processen nog verder te optimaliseren op basis van concrete ervaringen van klanten.

 

Klantgericht bouwen voor Giesberswijchen

 

Het Nationaal BIM Platform

Het Nationaal BIM Platform is een informatieportal over het Bouwwerk Informatie Model (BIM). Gericht op zowel professionals en bedrijven in de bouwkolom die werken met of belangstelling hebben voor BIM als ook op opdrachtgevers die hun gebouwen en bouwprojecten willen beheren en onderhouden in BIM. Gezien de vooruitstrevende werkwijze van Giesbers met BIM heeft zij zich bij dit platform aangesloten.

 

BIM-Platform voor Giesberswijchen

 

SBIB

Giesbers vindt het belangrijk een betrouwbare partner voor haar opdrachtgevers te zijn en heeft zich daarom geregistreerd bij SBIB. SBIB staat voor Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid. Zij registreert bouwbedrijven die een bedrijfscode hebben ingevoerd conform het SBIB-model. De SBIB-code heeft vooral betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, en de mededingingsaspecten die daarbij een rol kunnen spelen.

 

SBIB voor Giesberswijchen

 

SWK

SWK verstrekt al meer dan 30 jaar waarborgcertificaten aan kopers van woningen van bij SWK aangesloten ondernemers, zoals Giesbers. Dit waarborgcertificaat beschermt de kopers tegen de risico’s die verbonden zijn aan de aanschaf van een nieuwe woning. In overleg met alle betrokken partijen in de bouwkolom, in het bijzonder de aangesloten bedrijven, wordt getracht de woningbouw kwalitatief verder te verbeteren en de consument meer zekerheid te verschaffen.

 

SWK voor Giesberswijchen