Gymzaal De Stelt - Nijmegen

Ambitieus ontwerp met aandacht voor natuurinclusief bouwen

https://oud.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/gymdestelt-lod-6725-5s.png?itok=AZS7RK5A
https://oud.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/gymdestelt-lod-6725-1s.png?itok=rn9voCAn
https://oud.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/gymdestelt-lod-6725-4s.png?itok=907T9l4t

Het ambitieuze ontwerp van de nieuwe gymzaal De Stelt in De Waalsprong doet recht aan de bijzondere locatie. Er wordt vanuit een stedenbouwkundige context ingespeeld op het hoogteverschil tussen de dijk en de wijk. Aan duurzaamheid is gedacht door gebruik te maken van circulaire, klimaatadaptieve en natuurinclusieve principes. 

Qua vorm is het een uitdaging in zijn soort; zowel aan de buiten- als aan de binnenkant is het geen standaard 'blokkendoos'. Het gebouw gaat bestaan uit een staalconstructie met een klein deel metselwerk, waardoor het grotendeels demontabel is.

Behoefte aan extra voorzieningen

Door de bevolkingsgroei in Nijmegen-Noord is hier behoefte aan extra voorzieningen. De gymzaal komt direct naast het nog te bouwen kindcentrum, dat bestaat uit een basisschool en kinderopvang. Overdag is de gymzaal er voor de school, na schooltijd kunnen omwonenden er gebruik van maken.

Ambitieuze opgave tot haalbaar plan gemaakt

Giesbers is in bouwteam geselecteerd op haar Plan van Aanpak en medeverantwoordelijk voor optimalisaties, het budget, de planning en uitvoering. In samenwerking met LoD Architecten, JVZ ingenieurs, installatietechnisch adviesbureau K&R Consultants en installateur Hoppenbrouwers Techniek hebben wij in opdracht van gemeente Nijmegen het bouwteam doorlopen en met succes. Het vroegtijdig samenvoegen van kennis en kunde van partijen heeft geleid tot slimmer en effectiever ontwerpen, plannen en uitvoeren waardoor risico's beter beheerst en faalkosten geminimaliseerd worden. Hierdoor zijn we in staat geweest deze ambitieuze opgave tot een haalbaar plan voor onze opdrachtgever te maken.

Groen verbetert het leefklimaat

Bij deze gymzaal is veel aandacht geweest voor natuurinclusief bouwen; een manier van duurzaam bouwen, waarbij de natuur een prominente rol krijgt. Groen is multifunctioneel, het verbetert het leefklimaat in de breedste zin van het woord. Zo krijgt de gymzaal een groen dak, klimmen er straks langs de wanden Japanse wingerdstruiken omhoog en worden er diverse nestkastjes en insectenhotels opgehangen of ingemetseld. 

Het groene dak heeft als voordelen een natuurlijk verkoelend effect en een beheersbare afvoer van hemelwater bij extreme regenval, wat weer bijdraagt  aan de biodiversiteit en vergroening van de bebouwde omgeving. Zo'n dak houdt regenwater langer vast (waterbuffering) en voorkomt daarmee hittestress bij extreem warme periodes die door verandering van het klimaat steeds vaker voor gaan komen. Door verdamping werkt het namelijk als een natuurlijke koeling. Daarnaast speelt groen een reinigende en verkwikkende rol door de afvang van fijnstof. En niet te vergeten een sociaal-maatschappelijke rol; het bevordert het welzijn en welbevinden van de kinderen en omwonenden.

Door de aandacht voor en inzet van groen bij onze projecten dragen wij er aan bij dat de bebouwde omgeving leefbaar wordt gehouden.

Planning

Na de zomervakantie zijn we begonnen met de bouw van de gymzaal, die in het eerste kwartaal van 2021 wordt opgeleverd.

Specialisme

Nieuwbouw

Maatschappelijk

Onderwijs

Projectfase

In voorbereiding

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

Architect

LoD Architecten

Start

2020

Oplevering

2021

Overige partijen

JVZ Ingenieurs, K&R Consultants, Hoppenbrouwers Techniek