Life Sciences Incubator - Utrecht

BREEAM Excellent laboratorium

https://oud.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/img.jpg?itok=o44iLH5W
https://oud.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/img_1.jpg?itok=iAH6WvS6
https://oud.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/175_lsi_utrecht_2015.jpg?itok=IXmOU3XL
https://oud.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/101_lsi_utrecht_2015.jpg?itok=gOcc0dsY
https://oud.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/img_4.jpg?itok=PheOAtmN
https://oud.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/115_lsi_utrecht_2015.jpg?itok=kLqvXha4
https://oud.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/128_lsi_utrecht_2015.jpg?itok=63LJ4e7p
https://oud.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/184_lsi_utrecht_2015.jpg?itok=YDO2Fj5k
https://oud.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/164_lsi_utrecht_2015.jpg?itok=qRhU_auE
https://oud.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/182_lsi_utrecht_2015.jpg?itok=08ppFZr6
https://oud.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/20170113-122458.jpg?itok=RfIQDznp
https://oud.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/img_2.jpg?itok=1aCIdas6
https://oud.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/img_3.jpg?itok=dkDJtcbR
https://oud.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/img_5.jpg?itok=aWe027Dn
https://oud.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/img_6.jpg?itok=Uj6c1vXE
https://oud.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/172_lsi_utrecht_2015.jpg?itok=jvagS5Ir

Duurzaamheid is vervlochten met het integrale architectuurconcept van dit bijzondere gebouw; een bedrijfsverzamelgebouw voor laboratoria en kantoren, bedoeld voor startende ondernemers, die zich bezig houden met onderzoek in Life Sciences. Giesbers en Mecanoo Architecten waren samen verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie.

Voor Universiteit Utrecht waren drie criteria belangrijk bij de beoordeling van de ingediende ontwerpen. 'Gebruikswaarde' voor de eigenaar en huurders, zoals integraliteit, flexibiliteit, innovatie, verhuurbaarheid, uitstraling en bevordering van interactie. 'Belevingswaarde' voor huurders en omgeving, zoals de mate waarin de LSI een eigen uitstraling heeft en onderscheidend is op De Uithof. En 'Toekomstwaarde' voor de eigenaar, gemeten in de hoogte van de levenscycluskosten. Die waarden staan niet los van elkaar. Bij alle gemaakte ontwerpbeslissingen is gekeken naar de impact op de drie waardepeilers.

Best Value Procurement

De aanbesteding is gegund volgens het principe van Best Value Procurement, waarbij de prijs al vast staat en puur wordt gekeken naar de kwaliteit van de door de inschrijvers geboden ontwerpen en naar de toegevoegde waarde die zij bieden op het gebied van gebruiks-, toekomst- en belevingswaarde; een andere kijk op inkopen en aanbesteden.

Systeemgerichte contractbeheersing

Universiteit Utrecht was op zoek naar een opdrachtnemer die in staat en bereid was om op succesvolle wijze haar doelen en ambities waar te maken. De overeenkomst is gesloten op basis van de UAV-gc, voor een geïntegreerde uitvoering van ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden. Nieuw voor Giesbers en Mecanoo, die samen al meerdere succesvolle projecten hebben opgeleverd, was de systeemgerichte contractbeheersing als instrument hiervoor. Waar eerst de opdrachtgever controleerde of een nieuw gebouw aan het programma van eisen voldeed, moesten zij dat bij dit project zelf aantonen. Een nieuwe vorm van kwaliteitsbeheersing. De opdrachtgever, die een meer regisserende rol kreeg, werd hiermee veel werk uit handen genomen.

Integrale aanpak

Een Design & Build-opdracht zoals voor de Life Sciences Incubator in Utrecht, is een integrale opgave. Als ontwikkel- en bouwpartners ben je samen verantwoordelijk voor het totaalproces. Een slimme, innovatieve manier van werken is noodzakelijk om meerwaarde te creëren voor de opdrachtgever, zowel tijdens de ontwerp- als realisatiefase, als ook de exploitatie. Alle ontwerpbeslissingen zijn getoetst op de impact op duurzaamheid en levenscycluskosten. De integrale aanpak van Giesbers/Mecanoo heeft gezorgd voor een toegankelijk, efficiënt, energiezuinig en flexibel gebouw dat in de toekomst kan mee veranderen met de behoeften van gebruikers.

Verbinden, ontmoeten en samenwerken

De karakteristieke schuine gevel vormt de basis voor het energetische concept en geeft het gebouw een herkenbaar profiel en bijzonder ruimtelijk interieur. De gevel bestaat uit glas en recyclebaar composiet. Doordat deze vloeiend in elkaar overlopen hebben water en vuil er nauwelijks vat op, en is de gevel duurzaam en onderhoudsvriendelijk. De gekantelde ramen van tripple glas vormen een natuurlijke zon- en warmtewering. Het atrium is een indrukwekkende verblijfsruimte met veel daglicht dat binnenvalt door lichtstraten in het dak. Dit draagt mede bij aan een gezond gebouw en dus een gezonde werkomgeving. Bruggen en trappen dwars door de ruimte vormen shortcuts en bevorderen ontmoeting en samenwerking. Het dynamische gebruik van de ruimte geeft het atrium een sterke eigen identiteit.

BREEAM Excellent

Uiteindelijk is het gelukt om ook duurzame meerwaarde te creëren en kreeg het gebouw zelfs het predicaat BREEAM-NL Excellent. De hoge BREEAM-score is te danken aan een optimale balans tussen de toepassing van moderne technieken en eenvoudige basisprincipes.

De bouw van de LSI werd mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie en bijdragen van de Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht voor een totaalbedrag van 6,9 miljoen euro. 

Specialisme

Nieuwbouw

Commercieel vastgoed

Kantoren
Overig

Maatschappelijk

Overig

Projectfase

Gerealiseerd

Opdrachtgever

Stichting Incubator en Universiteit Utrecht

Architect

Mecanoo Architecten

Start

2014

Oplevering

2015