Uw sparringpartner

Juist in de allereerste fase, die van de plan- en gedachtenvorming, bewijst ons meedenken voor u vaak zijn nut. Omdat onze ruime ervaring in onder meer Design, Construct en Maintenance-processen heeft uitgewezen dat onze inbreng in veel gevallen leidt tot een aantoonbaar kwalitatief beter eindresultaat, eenvoudiger beheer en een gunstiger total cost of ownership.

Giesbers Ontwikkelen en Bouwen beschikt over veel ervaring in samenwerkingsmodellen waarin we vroegtijdig in staat worden gesteld met u als opdrachtgever mee te denken. Dat begint vaak al met het zorgvuldig analyseren van uw vraag, uitgangspunten en verwachtingen omtrent de uitkomst. Zaken die we graag zo snel mogelijk voor u toetsen op hun haalbaarheid.

Voor winst op termijn

Door u in een vroeg stadium te wijzen op de praktische en kostentechnische consequenties van bepaalde keuzes die u maakt, en u attent te maken op innovatieve toepassingen en slimme bouwtechnische en kostenbesparende alternatieven, voorkomen we vaak kostbare en tijdrovende planwijzigingen achteraf. En is de uitkomst een gebouw of project dat zich kwalitatief, en dus ook in het beheer en onderhoud, onderscheidt.